نتايج شوراي شهروروستاي شهرستان چابهاروكنارك

نظرات 0

       نتايج شوراي شهروروستاي شهرستان چابهاروكنارك 

لطفاجهت مشاهده نتايج به ادامه مطلب برويد .............


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 64
     
print

حسابداري وحسابرسي درآلمان

نظرات 0


      چرخش حسابرس درآلمان 

طبق قانون جدیدی که به تصویب پارلمان آلمان رسیده است شرکتهای آلمانی باید هر 8 سال یک بار حسابرس خود را تغییر دهند. این قانون از حمایت گروههای سیاسی چپ و راست برخوردار است. این قانون نیاز به تصویب نهایی سنای آلمان دارد و به احتمال زیاد این اتفاق می افتد. این قانون همچنین محدودیتهای شدیدتری بر انجام خدمات غیرحسابرسی وضع خواهد کرد. کمیسیون اروپا نیز در حال نهایی کردن یک طرح برای چرخش حسابرسی است.

 
به ادامه مطلب برويد .....


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 13
     
print

ارزيابي وخطرات حسابرسان (asb)

نظرات 0

ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالی
راهنایی و مشاوره برای استانداردهای حسابرسی که در تاریخ 15 دسامبر 2006 و بعد از آن تأثیر دارند.
این متن دومین مقاله ای است که در مورد شرایط لازم برای مشاوره جدید از بخش

به ادامه مطلب برويد..........


برچست ها :
تعداد بازدید : 22
     
print

مقاله در مورد حسابداری داراييهای‌ نامشهود رشته حسابداری 2

نظرات 0

دانشجويان حسابداري سوالات شان رابگذارند پاسخ  رادريافت كنندخارج‌ بعدي‌
33 . مخارجي‌ كه‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ براي‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود تحمل‌ مي‌شود بايد در زمان‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود مگر اينكه‌ :
الف‌. كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ منتسب‌ به‌ اين‌ مخارج‌ ، مازاد بر استاندارد عملكرد ارزيابي‌ شده‌ اوليه‌ دارايي‌، محتمل‌ باشد، و

به ادامه مطلب برويد.....


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 46
     
print

مقاله در مورد حسابداری داراييهای‌ نامشهود رشته حسابداری 1

نظرات 0

حسابداری داراييهای‌ نامشهود 
 مقـدمــه‌
1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌.

دامنه‌ كاربرد
2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير :

به ادامه مطلب برويد


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 19
     
print

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نظرات 0

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند و از جمله این اشخاص وكلاء بوده كه به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مذكور از آن نام برده شده است
مالیات
به ادامه مطلب برويد.....


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 216
     
print