چرخش حسابرس درآلمان 

طبق قانون جدیدی که به تصویب پارلمان آلمان رسیده است شرکتهای آلمانی باید هر 8 سال یک بار حسابرس خود را تغییر دهند. این قانون از حمایت گروههای سیاسی چپ و راست برخوردار است. این قانون نیاز به تصویب نهایی سنای آلمان دارد و به احتمال زیاد این اتفاق می افتد. این قانون همچنین محدودیتهای شدیدتری بر انجام خدمات غیرحسابرسی وضع خواهد کرد. کمیسیون اروپا نیز در حال نهایی کردن یک طرح برای چرخش حسابرسی است.

 
به ادامه مطلب برويد .....

طبق قانون جدیدی که به تصویب پارلمان آلمان رسیده است شرکتهای آلمانی باید هر 8 سال یک بار حسابرس خود را تغییر دهند. این قانون از حمایت گروههای سیاسی چپ و راست برخوردار است. این قانون نیاز به تصویب نهایی سنای آلمان دارد و به احتمال زیاد این اتفاق می افتد. این قانون همچنین محدودیتهای شدیدتری بر انجام خدمات غیرحسابرسی وضع خواهد کرد. کمیسیون اروپا نیز در حال نهایی کردن یک طرح برای چرخش حسابرسی است. 

 

 تحقیقات پیمایشی سال 2012 موسسه پی دبلیو سی (PWC) در زمینه حسابرسی داخلی حاکی از افزایش شدت و میزان ریسک است

براساس تحقیقات موسسه پی دبلیو سی در زمینه وضعیت فعلی حرفه حسابرسی داخلی که اخیرا منتشر شده، کسب و کار نسبت به گذشته با خطرات بیشتری مواجه است و عواقب آن خیلی سریع ظاهر می‌شود. طبق نظر 4/3 از افراد ذینفع و مدیران اجرایی ارشد حسابرسی که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتند، شرایط اقتصادی غیر قابل اطمینان در ردیف اول فهرست بزرگترین خطراتی است که شرکتها در سال 2012 با آن مواجه بودند.

 با این حال خطرات اساسی دیگری نیز بوجود آمده است و کسب و کارهای مختلف از حسابرسان داخلی خواسته‌اند تا نقش بیشتری در کمک به شرکتها برای اداره دورنمای متغیر ریسک داشته باشند.

در حالیکه نگرانیها نسبت به غیر قابل اطمینان تر شدن شرایط اقتصادی در راس نگرانیهای رهبران تجاری قراردارد، موضوعات دیگری مانند تقلب و آیین رفتار حرفه‌ای، ادغام و تحصیل واحدهای تجاری، برنامه‌های بزرگ، معرفی محصولات جدید و تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان خطرات عمده تاثیرگذار بر کب و کارهای مختلف شناخته شدند. در حال حاضر، امنیت و محرمانه بودن اطلاعات، تنها حوزه‌ای است که 46 درصد از ذینفعان خواستار تمرکز بیشتر حسابرسی داخلی بر آن به منظور افزایش قابلیتهای این حوزه می‌باشند. با شدت یافتن و پیچیده‌تر شدن قواعد و مقررات، سیاست‌های دولت ومقررات دومین موضوع مهمی بود که 32 درصد از ذینفعان خواستار دخالت بیشتر حسابرسان داخلی در حمایت از شرکتها برای درک و مدیریت این خطر شدند.

دین سیمون(Dean Simone) رئیس امور اطمینان‌بخشی ریسک موسسه پی دبلیو سی در امریکا گفت:

همچنان که دورنمای ریسک پیچیده‌تر می‌شود، اغلب رهبران تجاری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند اظهار داشتند که از چگونگی مدیریت ریسک  در موسسات خود راضی نیستند، گر چه 74 درصد آنها فرآیندهای رسمی برای مدیریت ریسک واحد تجاری داشته‌اند. برای پاسخ به خواسته‌های افراد ذینفع، استانداردی برای عملکرد موثر حسابرسی داخلی بوجود آمده و حسابرسی داخلی باید عملکرد خود را در راستای برآورده ساختن انتظارات روزافزون افراد ذینفع ارتقا دهد. واحدهای تجاری باید ریسک کلی موسسه را ارزیابی کنند و با عملیات حسابرس داخلی هماهنگ شوند و موانع سازمانی را برای ایجاد نگرشی کلی به مدیریت ریسک از میان بردارد.

 شرکتهایی که ریسک را به خوبی مدیریت می‌کنند، نقش فعالیتهای حسابرسی داخلی آنها فراتر از نقش سنتی رفته و منحصر به اطمینان بخشی نسبت به کنترلهای مالی نمی‌شود.

 بررسی‌های انجام شده در سال 2012 این نکته را بیان می‌دارد که افراد ذینفع خواستار دخالت  بیشتر حسابرسی داخلی در شناسایی و مدیریت ریسک هستند. فعالیتهای موفق حسابرسی داخلی، ازطریق ارزیابی جامع و کامل ریسک که تمامی فرآیندهای مدیریت ریسک واحد تجاری را مدنظر قرارمی‌دهد، به طراحی و ایجاد راهکارها می‌پردازد.

براساس نتایج بررسیهای انجام شده هنوز 45 درصد از سازمانها برنامه‌های حسابرسی خود را بدون استفاده از رویکرد ارزیابی جامع ریسک طراحی می‌کنند.

 بخش عمده‌ای از پاسخ دهندگان از مقاومتهای سازمانی و فرهنگی، و فقدان منابع و متخصصان حسابرسی داخلی، به عنوان رایج‌ترین مانع برای دخالت فعال حسابرسان داخلی در فعالیتهای جامع مدیریت ریسک یاد کرده‌اند.

بررسیها نشان می‌دهد که گروههای حسابرسی داخلی در شرکتهای پیشتاز، نه تنها به گزارش مشکلات، بلکه به ارائه مشاوره ریسک و کنترل به افراد ذینفع نیز می‌پردازند.

78 درصد از پاسخ دهندگان که شرکتهای آنها وضعیت بهتری در مدیریت ریسک داشتند در مقایسه با 61 درصد از شرکتهایی که در این جریان عقب هستند، اظهار داشتند که مدیران اجرایی ارشد آنها نقش فعال‌تری در نشست‌های اجرایی دارند. بعلاوه آنها فرآیند مدیریت ریسک واحد تجاری را مدنظر قرار می‌دهند و در مواقعی که تغییر ضرورت یابد، رویکرد خود را به سرعت تعدیل می‌کنند.

 

 

www.pwc.com

 

 

 

 در اولویت قرار گرفتن گزارش حسابرسی و مشخص شدن دیگر گامهای مرتبط با حسابرسی و اطمینان‌بخشی در استراتژی و برنامه‌کاری سالهای 2014-2012 هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی استراتژی و برنامه‌کاری خود را برای سالهای 2014-2012 منتشر کرد. این برنامه که حاصل همه‌پرسی گسترده‌ای است، جهت‌گیری و اولویتهای فعالیتهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی را برای سه سال آینده با تمرکز بر موارد زیر مشخص می‌نماید:

·     حمایت از ثبات مالی جهانی

·     ارتقای نقش، اهمیت و کیفیت خدمات اطمینان‌بخشی و دیگر خدمات مرتبط  با آن در دنیای رو به رشد امروز

·     تسهیل پذیرش و بکارگیری استانداردهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی

پروفسور آرنولد شیلدر (Arnold Schilder) ، رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی گفت:

استراتژی ما در آینده مبتنی برایجاد استانداردهایی قوی‌بنیان با هدف به‌روز‌آوری و مدنظر قرار دادن موضوعات جدید در اطمینان‌بخشی و افزایش منافع استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و دیگر استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی همواره برای پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون گروههای گوناگونی از افراد ذینفع در محیط بین‌المللی در حال تغییر ، در چالش بوده‌است. به نظر می‌رسد موضوعات مدنظر قرارگرفته در استراتژی ما، مهمترین موضوعات در راستای منافع عموم، در زمینه گزارشگری حسابرس می‌باشد.

ارتقای استانداردهای گزارشگری حسابرس، به عنوان اولویت اصلی برای سالهای 2014-2012 در استراتژی و برنامه کاری هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی
مشخص شده‌است و این هیئت در نشست ادینبورگ خود در ژوئن 2012، به بررسی مجدد آن می‌پردازد. استراتژی هیئت، همگام با تعهد هیئت نسبت به ادامه کار بر روی اقدامات کلیدی انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی، افشاها، بررسی اجمالی و فعالیتهای مربوط به اطمینان‌بخشی شامل اطمینان‌بخشی صورتهای مربوط به گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.

 هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی همچنین به نظارت خود بر پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابرسی در سطح جهان و تمرکز بر روی استانداردها و دیگر اقدامات مرتبط با واحدهای تجاری کوچک و متوسط، ادامه خواهد داد. همچنین، هیئت در جستجوی اقدامات مناسب برخاسته از بحران مالی بین‌المللی مرتبط با بانکداری و ارزش منصفانه نیز خواهد بود.

جیمز گان (James Gunn) ، مدیر فنی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی گفت:

گفتگوهای سازنده و همکاری با دیگران برای شناسایی حوزه‌های مشمول نوآوری و اصلاح و یافتن راه حل برای مسائل بین‌المللی چه در زمان حال و چه در آینده، امری حیاتی است.

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی از مسئولیت خود برای شناسایی تعهدات خود که پیامدهای بلندمدت قابل توجهی دارد و حصول اطمینان از مرتبط بودن و پاسخگو بودن اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط با آن با منافع عمومی در حوزه‌های نوظهور مانند گزارشگری یکپارچه، آگاه است.

من اطمینان دارم که استراتژی و اقدامات طراحی شده هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی، در ایفای کامل مسئولیتها، این هیئت را یاری خواهد کرد.

اطلاعت بیشتر در پایگاه اطلاع رسانی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی در دسترس می‌باشد.

 

 

www.ifac.org

 

 

 

استقبال هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری از تصمیم فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی مبنی بر پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری از پذیرفته شدن بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط، در مجمع عمومی فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی، استقبال کرد.

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری این تصمیم را به عنوان بیانیه‌ای مبسوط از استراتژی‌ها تایید کرد که نیاز به فعالیت 39 عضو موسس فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی که در ماه می 2011 جهت تسریع در پیشرفت حرفه حسابداری تاسیس شده‌است ، دارد. در حالیکه که برخی از اعضای فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را بکار گرفته ویا به سوی آن گام برمی‌دارند، هیئت امیدوار است که خط مشی‌های فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی موجب تشویق دیگران به استفاده از این استانداردها شود.

هانس هوگرورست(Hans Hoogervorst) ، رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری اظهار داشت:

این اقدام، گام موثری است که توسط اعضای فدراسیون حسابداران ملتهای افریقایی برای همکاری جمعی در راستای بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط، برداشته شده‌است. بر این باور هستم که با ارتقای شفافیت و قابلیت مقایسه برای سرمایه‌گذاران فعلی وبالقوه،استانداردهای ما توانایی این را دارد که برای اقتصاد منطقه مفید واقع شو


برچست ها : ,