محوطه پیش از تاریخ دمبیگان درجنوب شهر قصرقندنیز ازبزرگترین محوطه های پیش از تاریخ جنوب شرق کشور است که دارای وسعت 50 هکتار می باشدو ثبت میراث فرهنگی نیز شده است اما متاسفانه عملیات کاوش در این محوطه  انجام نشده است و فقط با بررسی های

به ادامه مطلب بروید ....
محوطه پیش از تاریخ دمبیگان درجنوب شهر قصرقندنیز ازبزرگترین محوطه های پیش از تاریخ جنوب شرق کشور است که دارای وسعت 50 هکتار می باشدو ثبت میراث فرهنگی نیز شده است اما متاسفانه عملیات کاوش در این محوطه  انجام نشده است و فقط با بررسی های سطحی غنای این محوطه ثبات شده است این محوطه توسط شتین گزارش شده است متعلق به دوره یش از تاریخ می باشد.محوطه سیاه بن در شمال قصرقند نیز از دیگر اماکن باستانی و تاریخی قصرقند است

که دارای جاذبه خاص گردشگری و تاریخی می باشدقلعه تاریخی قصرقندنیزاز قلاع بسیار مهم و با اهمیت مکران است که تقریبا سالم مانده است اخرین حاکم این قلعه میر جان محمد بلیده ای فرزند میر مولاداد بلیده ای بوده ذکر میر مولاداد در کتاب سفر نامه بلوچستان فرمانفرما  آمده است که میر مولاداد راحاکم  تمامی جنوب بلوچستان شامل سرباز و قصرقند دانسته است  میرجان محمد پس از  تسلط رضا خان به بلوچستان همچنان نفوذ خود را حفظ نمود و والی بلوچستان سردار حسین خان   شیرانی  میرجان محمد به درجه کلنل در بلوچستان  منصوب گردید سردار بعدی  قبیله بلیده ای   شیر دل خان بلیده ای فرزند میر جان محمد خان حاجی نواب خان بلیده ای پدر  حاجی کریم بخش سعیدی سردار سرباز پیشین و باهوکلات و یعقوب خان بارکزهی  فرزند میر علی محمد خان بارکزهی و  برادر امیر دوست محمد خان که پدر نصیر بارکزهی شهردار فعلی قصر قند است نیز  داماد  دیگر  میر جان محمد خان بوده است .در ضلع شرقی  قلعه کوه قلاع کوه (به لهجه محلی کلا کوه ) قرار گرفته که مشرف به قلعه است و در گذشته از   نظر سوق الجیشی دارای اهمیت بسیار بوده است اکنون از نقاط خاص  و  جاذبه های گردشگری  شهر قصرقنداست که به همت شهردار  قصرقند برنامه  احداث کوهستان پارک در این محل در حال انجام است که دارای منظر بسیار زیبا از شهر قصرقند و شالیزارهای شهر را به نمایش می گذارد.


برچست ها : ,,