کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2(جلسه 2)

کاربرد برخی کلیدها در اکسل:
Alt+Page Up , Alt+Page Down :یک صفحه به سمت راست و چپ
َHome:ستون  A از همان سطر
Ctrl+Home:پرش به سلول A1

Ctrl+Page Up ,Ctrl+Page Down:کاربرگ قبلی و بعدی
F1-F12
این 12 کلید را کلیدهای تابع می گویند.
F1:کمک
F2:رفتن به حالت ویرایش جهت اعمال تغییرات در محتوای سلول
F5:انتقال مکان نما به سلول مورد نظربه ادامه مطلب .....


کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2(جلسه 2)

کاربرد برخی کلیدها در اکسل:
Alt+Page Up , Alt+Page Down :
یک صفحه به سمت راست و چپ
َHome:ستون  A از همان سطر
Ctrl+Home:
پرش به سلول A1

Ctrl+Page Up ,Ctrl+Page Down:کاربرگ قبلی و بعدی
F1-F12
این 12 کلید را کلیدهای تابع می گویند.
F1:
کمک
F2:
رفتن به حالت ویرایش جهت اعمال تغییرات در محتوای سلول
F5:
انتقال مکان نما به سلول مورد نظر
A-Z,0-9:
این کلیدها برای وارد کردن اطلاعات استفاده می شوند.


چگونه داده ها را در اکسل وارد کنیم؟
1.
سلول مورد نظر را انتخاب می کنیم
2.
داده ها را تایپ می کنیم.داده ها هم در سلول و هم در نوار فرمول نمایش داده می شود
3.
کلید Enter را می زنیم(برای صرف نظر از ورود داده ها کلید Esc را می زنیم).


نوع داده ها:
داده های متنی:داده های متنی ممکن است در سلول کامل نشان داده نشود برای اینکه این نوع داده ها را به صورت کامل ببینیم سلول را انتخاب کرده و در نوار فرمول متن کامل را می بینیم یا سلول را با استفاده از ماوس کشیده تا بزرگتر شود و کل متن در آن قابل مشاهده باشد.

مقادیر:مقادیری که در سلول به شکل # نشان داه می شوند مقادیر بزرگتر از سلول هستند.

تاریخ:تاریخ و زمان باید بر اساس شکل بندی اکسل وارد شود.
YYYY/MM/DD
روز/ماه/سال
HH:MM
دقیقه/ساعت


چگونه در اکسل فرمول نویسی کنیم؟
فرمول با علامت تساوی در سلول وارد می شود(برای وارد کردن فرمول از آدرس سلول استفاده می شود).

چگونه در یک سلول توضیح(کامنت)بگذاریم؟
1.
ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب می کنیم
2.
از منوی Insert گزینه ی Comment را انتخاب می کنیم و در کادری که باز می شود توضیحات را وارد می کنیم.


افزودن ابر پیوند(فرا پیوند):
این گزینه برای ضمیمه کردن فایل های دیگر (یا آدرس سایت) به اکسل است.
1.
سلولی را انتخاب کنید.
2.
در نوار منو Insertو سپس Hyperlink را انتخاب کنید(می توانید به محض آنکه سلول را انتخاب کردید از کلید های ترکیبی Ctrl+Kبرای باز شدن پنجره ی Insert Hyper link

استفاده کنید.)
3.
در قسمت پایین پنجره داخل کادر Addressآدرس را به صورت محیط داس وارد کنید.توجه داشته باشید که فرمت فایل انتخابی را نیز وارد کنید.
برای مثال من یک فایل نوت پد داخل یک پوشه دارم که پس از رفتن به داخل آن پوشه آدرس تا قسمت زیر در نوار آدرس قابل مشاهده است.
D:excellletters
حالا باید خودم اسم فایل و فرمت آن را اضافه کنم...
D:excellletters1.txt
نکته:
.txt
فرمت فایل نوت پد است.
...
هم چنین می توانیم آدرس وبسایت یا وبلاگ را نیز وارد کنیم مانند:
www.mehr-dad.mihanblog.com
4.
در قسمت بالای پنجره یعنی در کادر Text to Display می توان نامی را تایپ کرد تا بجای آدرس فایل ، آن نام در سلول نشان داده شود.


راست چین کردن یک شیت در اکسل(مناسب زبان فارسی):

در نوار ابزار دکمه Sheet Right-to-Leftکه به شکل هست را بزنید.خواهید دید که سطرهای اکسل به سمت راست منتقل خواهند شد.شروع ستون ها نیز به سمت راست تغییر می کند.


سوال:چگونه می توان دو سلول متنی را در اکسل با هم ترکیب کرد(چگونه می توان دو سلول متنی را با استفاده از فرمول در یک سلول وارد کرد)؟
جواب:
=A1&" "&A2
در سلولی که می خواهید ترکیب متن انجام شود فرمول بالا را وارد کنید.موارد زیر جیگزین می شوند...
A1=
آدرس سلول متنی اول
A2=
آدرس سلول متنی دوم

نکته:توجه کنید که مابین کوتیشن ها(" ")باید فاصله باشد تا دو متن به همدیگر نچسبند.

 

 

روش دیگر برای ترکیب متن در اکسل


=CONCATENATE(A1;" ";A2)
فرمول بالا را در سلول مقصد کپی کنید و موارد زیر را جایگزین کنید..
A1:
آدرس سلول متنی اول
A2:
آدرس سلول متنی دوم
نکته:رعایت فاصله بین کوتیشن ها باعث می شود دو متن به هم نچسبند.

 

           

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 3)

ساخت لیست حقوق و دستمزد:
در شیت یک مشخصات یک کارمند را (شامل:شماره پرسنلی،شماره شناسنامه،نام،نام خانوادگی)به صورت دستی در چهار سلول از یک سطر وارد کنید.به شیت دوم بروید و در یک سطر به ترتیب وارد کنید....(هر کدام در یک سلول)...
شماره پرسنلی،نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،حقوق روزانه،روزهای کارکرد،ساعات اضافه کاری،حقوق ماهانه،مبلغ اضافه کاری،جمع حقوق و مزایا،بیمه،مالیات،کسورات،مبلغ قابل پرداخت.

نکته:به غیر از حقوق روزانه،روزهای کارکرد و ساعات اضافه کاری که به صورت دستی وارد می شود بقیه باید با فرمول وارد شوند.

١.نام و نام خانوادگی را باید بوسیله ی فرمول ترکیب متن وارد کنید(مراجعه کنید به جلسه یا فوق جلسه دوم )
٢.شماره پرسنلی و شماره شناسنامه نیز باید با فرمول وارد شود
٣.مبلغ دستمزد هر ساعت اضافه کاری می بایست 40 درصد مازاد هر ساعت کار عادی محاسبه شود
۴.بیمه 7 درصد حقوق و مزایا و مالیات 10 درصد آن محاسبه شود.
پس از اتمام مراحل بالا در شیت دوم سلول هایی را که برای آنها فرمول نویسی کرده اید به سلول های زیرین بسط بدهید.سپس به شیت یک رفته و مشخصات بقیه ی کارکنان را وارد نمایید

لیست حقوق و دستمزد (برای دریافت کلیک کنید)

 

 

مراحل ویرایش در اکسل:
1.انتخاب سلول به یکی از روشهای زیر...
کلیک ماوس
F5 , Ctrl+G ,From Menu:Edit-Go to
نکته:در سه گزینه ی آخر کادری مشابه باز می شود.


2.1.انتخاب محدوده ی پیوسته به یکی از روش های زیر:
در صفحه کلید:
Shift+کلیدهای مکان نما
با ماوس:
کلیک کردن و کشیدن یا به اصطلاح کشیدن و رها کردن


2.2.انتخاب محدوده ی مجزا یا غیر پیوسته به یکی از روش های زیر:
با ماوس:ابتدا کشیدن و رها کردن، نگه داشتن کلید Ctrlو انتخاب محدوده ی دوم

انتخاب محدوده ی مجزا با صفحه کلید:
ابتدا کلید F8 را می زنیم. در نوار وضعیت  EXT ظاهر می شود با استفاده از کلیدهای مکان نما محدوده ی اول را انتخاب می کنیم.سپس کلیدهای Shift+F8را می زنیم.درنوار وضعیت ADD ظاهر می شود.باکلیدهای مکان نما حرکت می کنیم تا به یک سلول خارج از محدوده ی انتخاب شده برسیم.سپس کلید F8 را می زنیم و محدوده ی دوم را با کلیدهای مکان نما انتخاب می کنیم.

انتخاب سطر:
با ماوس:با کلیک کردن روی سطر برای مثال با کلیک روی عدد 18 سطر 18 انتخاب شده و آماده ی ویرایش می شود
با صفحه کلید:ابتدا انتخاب یک سلول در سطر مورد نظر و زدن کلید ترکیبی
Shift+Space bar

انتخاب ستون:

ََAباماوس:با کلیک کردن روی ستون برای مثال با کلیک روی حرفA ستون Aانتخاب می شود.
با صفحه کلید:ابتدا انتخاب یک سلول در ستون مورد نظر و زدن کلید ترکیبی
Ctrl+Space bar

انتخاب کل کاربرگ:
با ماوس:با کلیک کردن روی محل تلاقی سطر و ستون ها
با صفحه کلید:با استفاده از کلیدهای زیر
Ctrl+A , Ctrl+Shift+Space

چگونه می توان یک سلول را در اکسل ویرایش کرد؟
1.کلید F2(در نوار وضعیت Edit ظاهر می شود)
2.کلیک مکرر روی سلول
3.کلیک کردن روی خط فرمول

پاک کردن و حذف کردن:
در منوی Edit قسمت Clear گزینه های زیر برای پاک کردن وجود دارد
contents  del
برای پاک کردن محتویات سلول
formats
حذف شکل بندی سلول(رنگ،فونت و...)
comments
حذف توضیح(کامنت) سلول
All
حذف همه


حذف کردن
حذف یک سطر:روی سطر کلیک می کنیم مثلا روی عدد 3 کلیک می کنیم به منوی
Edit فرمان Delete را می زنیم.سطر 3 حذف می شود و داده های پایینی یک سطر بالاتر می آیند.برای ستون نیز چنین است.

حذف سلول:
در حذف سلول پس از رفتن به منوی
Edit , Delete پنجره ی Delete ظاهر می شود.


کپی کردن:به استفاده از روش های زیر:
Ctrl+C
کلیک راست و کپی
چسباندن:انتخاب سلول مقصد و کلید Ctrl+V

نکته در کپی سلول ها تطابق فرمول صورت می گیرد.برای مثال در سلول
A1 عدد 10 و در سلول B1 عدد 5 را وارد کنید و در سلول C1 با استفاده از فرمول زیر آنها را با هم جمع ببندید...
=A1+B1
حالا سلول  C1را کپی کرده و در سلول C2بچسبانید.همانطور که می بینید سلول عدد صفر را نشان می دهد که این عدد حاصل جمع سلول های A2+B2است.با توجه به این مثال می توان نتیجه گرفت در عمل کپی کردن فرمول ها تطابق آدرس صورت می گیرد.

برش یا انتقال:

سلول مورد نظر را انتخاب می کنیم
1.راست کلیک و Cut
2. کلید Ctrl+X
انتخاب سلول مقصد و کلید Ctrl+V
نکته:در عمل انتقال فرمول تطابق آدرس صورت نمی گیرد.

سوال:حافظه ی موقت (کلیپبورد) اکسل چند آیتم را در خود نگه می دارد؟
24 آیتم در اکسل 2003 کلیدهای Ctrl+C+C را بزنید.(کلید کنترل را نگه داشته و دو مرتبه کلید سی رابزنید)در قسمت بالای کادری که باز می شود محدودیت آن مشخص شده است.

کاربرد علامت $ ( دالر ) در اکسل
مانند مثال قبل در سلول A1 عدد 10 و در سلول B1 عدد 5 را وارد کنید.و در سلول
C1 با استفاده از فرمول زیر آنها را با هم جمع ببندید.
=A1+B1
فرض کنید دو مقداری که در سلولهای A1 و B1 وارد کردید به ترتیب حقوق ساعات عادی و اضافه کاری بوده است.بنابراین  سلول C1 جمع حقوق و مزایا را نشان می دهد.در سلول H1 پاداش را 10% یا 0.1 وارد کنید. و در سلول D1 با استفاده از فرمول زیر پاداش را معادل 10% حقوق ساعات عادی و اضافه کاری محاسبه کنید....
=C1*H1
جواب:1.5 می شود.
در محدوده ی A2:B5 اعدادی را به طور دستی وارد کنید.(ابتدا کلید F5را زده و درقسمت پایین کادر باز شده محدوده ی A2:B5 را تایپ کرده تا محدوده انتخاب شود.سپس اعداد را در محدوده ی انتخاب شده وارد کنید)سلول C1 را با کمک+(دستگیره ی fill handle)
تا سلول C5بسط دهید تا عملیات به صورت خودکار انجام شود.
برای سلول D1 نیز تا سلول D5 همین کار را انجام دهید خواهید دید که عملیات با اشکال روبرو می شود.برای رفع این مشکل می بایست در سلول
D1 با استفاده از علامت $ (دالر)آدرس مطلق را وارد کنیم . به سلول D1 بروید(در حالت ویرایش)  پس از وارد کردن فرمول
=C1*H1
کلید F4 را در صفحه کلید بزنید تا علامت دالر به صورت خودکار به فرمول اضافه شود.
یا فرمول زیر را در سلول مذکور تایپ کنید(تذکر:فرمول زیر را بدون استفاده از ماوس تایپ کنید!)
=C1*$H$1
سپس سلول D1 را تا سلول D5 بسط دهید.
نتیجه:در سلول C1 از آدرس نسبی استفاده شد اما در سلول D1 از آدرس مطلق، بنابراین علامت $ (دالر) آدرس را مطلق می کند.

 

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (فوق جلسه 3)

استفاده از کلید Enter برای چسباندن متن کپی شده:
در جلسه سوم برای چسباندنِ متن (بعد از کپی کردن) کلید Ctrl+Vمعرفی شد.برای چسباندن متن کپی شده می توان از کلید Enter نیز استفاده کرد.
نکته:در صورت استفاده از کلید Enter فقط یک مرتبه قادر خواهید بود تا متن کپی شده را بچسبانید.


استفاده از کلیپبورد (حافظه ی موقت) اکسل برای چسباندنِ متن کپی شده:
ابتدا کلید Ctrl+C+C را برای باز شدن کلیپبورد فشار دهید.چند سلول را که حاوی داده هستند یکی یکی یا به صورت محدوده ای کپی کنید.(هر بار که کپی برداری می کنید سلول یا محدوده ی کپی شده به کلیپبورد اضافه می شود).به فضای خالی در کاربرگ(شیت)بروید و بر روی یکی از موارد موجود در کلیپبورد کلیک کنید.یا در قسمت بالای پنجره ی کلیپبورد گزینه ی Past All را بزنید تا تمامی موارد موجود در کلیپبورد چسبانده(پیست) شوند.برای پاک کردن کامل حافظه ی موقت(کلیپبورد) گزینه یClear All را بزنید.


کپی کردن و برش دادن و چسباندن با استفاده از کشیدن و رها کردن:
یک سلول حاوی داده را انتخاب کنید.با ماوس روی خط مرز سلول کلیک کنید (هر سلول چهار خط مرز دارد)کلید Ctrl را نگه دارید و سلول را با کمک ماوس به جای جدید ببرید.کلید کنترل و ماوس را رها کنید.برای برش دادن کلید Ctrl را نگه ندارید.

 


کپی کردن به کاربرگ دیگر با استفاده از کشیدن و رها کردن:
برای اینکار مانند کپی کردن و چسباندن با استفاده از کشیدن و رها کردن عمل می کنیم با این تفاوت که به جای کلید  Ctrl  کلید Ctrl+Alt را نگه می داریم.

 


کپی کردن یک سلول به هزاران سلول:
1.در سلول A1 متن " کاربرد کامپیوتر در حسابداری ٢ " را تایپ کنید.
2.سلول A1 را کپی کنید.
3.سلول A2 را انتخاب کنید.
4.در جعبه نام تایپ کنید A65536
5.کلید Shift+Enter را فشار دهید.(تا آخرین سطر اکسل 2003 انتخاب می شود)
6.کلید Enter را بزنید.

 

کپی یک سلول با دوبل کلیک:
١.در سلول های  A1 تا A10 داده های متنی ِ دلخواهی را وارد کنید.
٢.در سلول B1 تایپ کنید "اکسل و حسابداری"
٣.سلول B1  را انتخاب کنیدو به گوشه ی پایین این سلول بروید هنگامی که نشانگر ماوس به علامت + تغییر کرد دوبل کلیک کنید.خواهید دید که متن اکسل و حسابداری تا سلول B10 یعنی تراز با ستون کناری ِ آن گسترش داده می شود.

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 4)

باز کردن پنجره ی  Format Cells
1.راست کلیک در یک سلول و انتخاب گزینه ی Format Cells
2.کلید Ctrl+1
3.از منوی Format گزینه ی Cells را انتخاب کنید.
گرد کردن اعداد تا 2 رقم اعشار
در سلول A1 عدد 19.879 را وارد کنید.سلول  مذکور را انتخاب کنید و پنجره ی
Format Cells را باز کنید در زبانه ی Number و در قسمت Category گزینه ی Number
را انتخاب کنید.مقدار Decimal Places را به 2 تغییر دهید.(به طور پیشفرض مقدار ٢ هست پس نیازی به تغییر آن نیست)  OK را بزنید خواهید دید عدد به 19.88 تغییر می کند.
چینش افقی در سلول

در پنجره ی  Format Cells و در زبانه ی Aligment گزینه های Horizontal برای ترازکردن به صورت افقی تعبیه شده اند...

Left Indent:برای تراز از چپ
Right Indent:برای تراز از راست
Center:برای قرار گرفتن متن در مرکز سلول از لحاظ افقی
Center Across Selection:داده ی اولین سلول محدوده را وسط محدوده ی انتخابی قرار می دهد.

قرار دادن تیتر یک جدول در وسط آن با استفاده از Center Across Selection

برای مثال در سلول A2 نام و در سلول B2 نام خانوادگی را وارد کنید.در سلول A1 تایپ کنید "اسامی کارمندان" سپس محدوده ی  A1:B1 را انتخاب کنید و پنجره ی Format Cellsرا باز کنید(کلید Ctrl+1) در زبانه ی Aligment و در قسمت Horizontal گزینه ی Center Across Selection را انتخاب کرده و OKرا بزنید.خواهید دید که تیتر جدول روی مرز سلول ها قرار می گیرد.برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی بهتر است به جای استفاده از ادغام سلول ها از این گزینه استفاده کنید.

چینش عمودی در سلول
در پنجره ی Format Cells و در زبانه ی Aligment گزینه های Vertical برای ترازکردن به صورت عمودی تعبیه شده اند.
نکته:در حالت معمولی با انتخاب گزینه های این بخش هیچ تغییری در داده های سلول مشاهده نمی شود،بنابراین ابتدا سلول را به صورت عمودی کشیده و سپس تغییرات این بخش را مشاهده کنید...


Top:قرار گرفتن داده در بالای سلول
Center:قرار گرفتن داده در مرکز سلول
Bottom :قرار گرفتن داده در پایین سلول

چرخش متن تا 90 درجه
در حالت معمول متن در صفر درجه نمایش داده می شود بعضی اوقات لازم است تا متن را بچرخانیم برای این منظور سلول حاوی متن را انتخاب کرده ،پنجره ی Format Cells را باز می کنیم و در زبانه Aligment در قسمت Orientation مقدار  Degreesرا بین 90 درجه ی مثبت و منفی تغییر می دهیم.

کاربرد Wrap text در پنجره ی Format Cells زبانه Aligment
در مواقعی که متنی را در سلولی تایپ کرده ایم که آن متن از سلول بزرگتر بوده می توانیم این گزینه را تیک دار کنیم تا متن در چند سطر نمایش داده شود و به سلولهای مجاور تجاوز نکند.


نوع ،اندازه و رنگ قلم
محدوده یا سلولی را انتخاب کنید .پنجره ی Format Cellsرا بازکنید(کلیدCtrl+1) در زبانه ی Font مشخصات زیر را مشخص کنید...
Font:نوع قلم را مشخص کنید.
Size:اندازه ی قلم را مشخص کنید.
color:رنگ قلم را مشخص کنید.


انتخاب رنگِ زمینه سلول یا محدوده
سلول یا محدوده ای را انتخاب کنید و پنجره ی Format Cells را باز کنید(کلیدCtrl+1) در پنجره مذکور به زبانه ی Patterns رفته و یکی از رنگ ها را انتخاب کنید.


خط کشی و رسم جدول در اکسل
ابتدا سلول یا محدوده ای را که قصد دارید آن را خط کشی کنید انتخاب کنید.پنجره ی  Format Cellsرا باز کنید(کلیدCtrl+1) به زبانه ی Border بروید.ابتدا در قسمت Line استایل خط را با کلیک ماوس مشخص کنید ، سپس در قسمت Color رنگ خط کشی را مشخص کنید و پس از آن در قسمت Presetsیکی از گزینه ها را انتخاب کنید در کادر پیش نمایش با کلیک ماوس بر روی خطوط داخل کادر یا با استفاده از دکمه های کادر ِ پیش نمایش(در اطراف کادر) خطوط را یکی یکی حذف کرده یا اضافه کنید.


حذف مرز بین سلولها در اکسل 2003:
برای این کار از منوی Tools گزینه ی Option را انتخاب کنید و در زبانه ی View تیک گزینه ی Gridlines را بردارید.

تمرین:جدولی مانند این جدول رسم کنید.


نکته1:برای تیتر از ادغام سلولها استفاده نکنید.
نکته 2: اعداد باید تا 2رقم اعشار نمایش داده شوند.(اعداد بیشتر از 2 رقم اعشار باید به صورت خودکار گرد شوند)
نکته 3:تمامی عملیات را فقط با پنجره ی Format Cells  انجام دهید.
دانلود جدول لیست نمرات دانشجویان


کاربرد زبانه ی Protection در پنجره ی Format Cells
این زبانه دو گزینه دارد یکی Locked برای قفل کردن و دیگری Hidden برای مخفی کردن.


قفل کردن یک سلول در یک برگه(شیت)
در حالت معمول تمام سلولهای یک شیت در حالت قفل قرار دارند بنابراین برای اینکه فقط یک سلول را قفل کنید لازم است تا بقیه ی سلولها را از حالت قفل خارج کنید برای این کار کل سلولهای یک برگه را انتخاب کنید (به وسیله ی یکی از کلیدهایCtrl+A , Ctrl+Shift+Space) . پنجره ی Format Cells را بازکنید(کلیدCtrl+1)در پنجره ی مذکور به سربرگ Protection رفته و تیک Locked را بردارید و OKرا بزنید تا تمام سلولها از حالت قفل خارج شوند.سلول حاوی داده ای را که می خواهید محافظت شود انتخاب کنید،پنجره ی Format Cells را بازکنید و  در زبانه ی Protection  گزینه ی Lockedرا تیک دار کنید و OK را بزنید.از منوی Toolsبه قسمت Protectionو سپس گزینه ی Protect Sheet بروید (انتخاب رمز در این قسمت اختیاری است) OK را بزنید.خواهید دید که دیگر نمی توان در سلول قفل شده داده ای را وارد کرد.برای قفل کردن محدوده نیز به همین روش عمل می کنیم.
نکته:پس از انجام این عملیات پنجره ی Format Cells برای آن شیت غیر فعال می شود برای فعال کردن این پنجره برگه(شیت)را از حالت حفاظت شده خارج کنید...
از منوی Tools وقسمت Protection گزینه ی Unprotect sheetرا انتخاب کنید.
نتیجه:برای حفاظت سلولها 1.سلول باید قفل شده باشد 2.برگه باید حفاظت شده باشد.


پنهان کردن یک متن یا فرمول در نوار فرمول
گزینه ی دوم یعنی Hidden موقعی استفاده می شود که بخواهیم داده های موجود در سلول در نوار فرمول نمایش داده نشوند.برای این کار متن یا فرمولی را در سلول C1 وارد کنید.سلول C1 را انتخاب کنید و پنجره ی Format Cells را باز کنید(کلید  Ctrl+1)به زبانه ی Protectionبروید تیک Locked را بردارید و گزینه ی Hiddenرا تیک دار کنید و OK را بزنید سپس از منوی Tools در قسمت Protection گزینه ی  Protect sheet را انتخاب کرده و OK را بزنید.اکنون سلول C1را انتخاب کنید و نوارفرمول را نگاه کنید همانطور که می بینید محتوای واقعی سلول در نوار فرمول نمایش داده نمی شود.


نکته:بعد از انجام این عملیات کلیه ی سلولهای شیت به غیر از سلول C1 قفل می شوند و نخواهید توانست داده ای را وارد کنید برای رفع این مشکل ابتدا از منوی Tools و قسمت Protection گزینه ی Unprotect sheet را انتخاب کنید سپس کل شیت را انتخاب کرده پنجره ی Format Cells را باز کنید و در زبانه ی Protectionتیک گزینه ی Locked را برداشته OK کنید و سپس از منوی Toolsو در قسمت  Protection گزینه ی Protect sheet را زده و OK کنید.


نتیجه:برای پنهان کردن متن یا فرمول در نوار فرمول 1.سلول باید پنهان شده باشد 2.برگه باید حفاظت شده باشد.

 

تمرین:یک جدول با عناوین"ردیف،شماره پرسنلی،نام،نام خانوادگی،حقوق روزانه،روزهای کارکرد،حقوق ماهانه"بسازید که فقط ساعات کارکرد آن (برای ورود داده)فعال باشد.محتویات بقیه ی عناوین را تا ده مورد به صورت دلخواه وارد کنید.


 فرمول هایی که وارد می کنید مخفی باشند. جمع دو ستون روزهای کارکرد و حقوق ماهانه را نیز برای 10 نفر در نظر بگیرید.

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 5)

قالب بندی شرطی:
ابتدا محدوده ی A1 تا A20 را انتخاب کنید و مقادیری را بین صفر تا بیست در آن وارد کنید.سپس محدوده ی مذکور را انتخاب کنید و از منوی Format گزینه یConditional Formatting...را انتخاب کنید.کادری باز می شود که در آن می توانید سه شرط را بر محدوده ی انتخابی اعمال کنید.در شرط اول (یعنی Condition 1)در فیلد اول
Cell Value Is در فیلد دوم less than را از منوی آبشاری انتخاب کنید در فیلد سوم عدد 10 را وارد کنید.دکمه ی Format...را زده و از زبانه ی  Patternsرنگ قرمز را انتخاب کرده و OK را بزنید.برای اینکه شرط دوم و سوم را اعمال کنید روی دکمه Add دو مرتبه کلیک کنید.در شرط دوم در فیلد اول Cell Value Is در فیلد دوم between را انتخاب کنید و به ترتیب در فیلدهای بعدی اعداد 10 و 14 را وارد کنید.دکمه ی Format...شرط دوم را زده و از زبانه ی Patterns رنگ زرد را انتخاب کنید.در شرط سوم از فیلد اول Cell Value Is و از فیلد دوم greater than را انتخاب کنید و در فیلد سوم عدد 14 را وارد کنید.دکمهFormat شرط سوم را زده و این بار رنگ سبز را در زبانه Patternsانتخاب کنید.سپس OKرا بزنید تا قالب بندی شرطی اعمال شود.همانگونه که خواهید دید اعداد کمتر از ١٠ با پس زمینه قرمز و اعداد بین 10 تا 14 و خود این دو عدد با پس زمینه زرد و اعداد بزرگتر از 14 با پس زمینه سبز نمایش داده می شوند.

 

 

 


ساخت سبک های سفارشی
در کادر Style موجود در منوی Format شما می توانید سبک  سفارشی خود را بسازید و آن را با نامی متفاوت از بقیه ی نام ها ذخیره کنید.برای اینکار از منوی Format گزینه
Style را انتخاب کنید.سپس در فیلد Style name نام سبک را MyStyle1 تایپ کنید و روی دکمه Modify کلیک کنید.پنجره ی Format Cells باز می شود.یک شکل بندی را به صورت دلخواه اعمال کنید.(در قسمت های مربوطه فونت،رنگ پس زمینه و ....را انتخاب کنید )و در آخر OK را بزنید.(2 بار).پس از انجام این عملیات در منوی Format و گزینه ی
Style سبکی با نام MyStyle1 در فیلد آبشاریِ Style name اضافه می شود که با انتخاب سلول یا محدوده و سپس انتخاب آن این سبک بر روی محدوده یا سلول انتخابی شما اعمال می شود.


کاربرد دکمه Merge در کادر Style موجود در منوی Format
ابتدا مانند عملیات ذکر شده در بالاتر یک سبک سفارشی ایجاد کنید.سپس از طریق کلید Ctrl+N کارپوشه جدیدی باز کنید.در کارپوشه جدید از منوی  Format گزینه Style
را انتخاب کنید و در فیلد Style name به دنبال نام سبک سفارشی خودتان یعنی
MyStyle1 بگردید.بدیهی است که آنرا نخواهید یافت.حال می خواهیم سبک سفارشی را، که در کارپوشه ی اول ایجاد کرده ایم به کارپوشه ی دوم کپی کنیم تا در این قسمت نمایش داده شود و بتوان از آن استفاده کرد.برای این کار در کارپوشه ی دوم  از منوی
Format گزینه ی Style را انتخاب کنید و سپس دکمه Merge را بزنید.در کادر
Merge Styles نام کارپوشه ی اول نشان داده می شود آن را انتخاب کنید و OK را بزنید دو مرتبه OK را بزنید.خواهید دید سبک سفارشی به کارپوشه دوم کپی می شود و می توان آن را در فیلد Style name دید و از آن استفاده کرد.برای استفاده یک سلول یا محدوده را درکارپوشه دوم انتخاب کنید و از منوی Format گزینه Style را انتخاب کنید و در کادر باز شده در قسمت فیلد آبشاریِ Style name نام سبک سفارشی خود را انتخاب کنید و OKرا بزنید.

موضوع مطلب : اکسل 2003

 

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 6)

تعریف تابع
تابع معادله ای از پیش ساخته شده است که معمولا یک یا چند مقدار را گرفته و یک مقدار واحد را باز می گرداند.مانند توابع ریاضی ،آماری ،مالی و...


ساختار تابع

هر تابع از یک ترکیب سه قسمتی تشکیل می شود:
(شناسه)نام تابع=
که شناسه می تواند مقادیر عددی ، محدوده  یا رشته های کاراکتری باشد.

 


توابع ریاضی
توابع حسابی،توابع مثلثاتی(سینوس،کسینوس و ...)از توابع ریاضی هستند.


توابع حسابی(از توابع ریاضی)

توجه:برای نمایش صحیح توابع آنها را در سلول های اکسل کپی کرده و مقادیر را جاگذاری کنید.
=ABS(x)
این تابع قدر مطلق x را برمی گرداند.برای مثال اگر جای ایکس 20- قرار بدهیم،حاصل عدد 20 می شود.
=EXP(x)
این تابع مقدار ثابت E (عدد نپر) را به توان x می رساند.عدد نپر 2.7182 است.برای مثال اگر جای xعدد صفر قرار دهیم.حاصل یک می شود،چون هر عدد به توان صفر مساوی یک می شود.
=LN(x)
این تابع لگلریتم طبیعی x را برمی گرداند.
=Log10(x)
این تابع لگاریتم مبنای 10 را برای x باز می گرداند.
=log(x;b)
این تابع لگاریتم را برای عدد x باز می گرداند.b پایه یا مبنا می باشد و در حالت پیشفرض برابر با 10 می باشد.
=Mod(x;y)
این تابع x را برy تقسیم کرده و باقیمانده را برمی گرداند در این ترکیبx یک عدد و
y عددی مخالف صفر است.
=Rand()
این تابع یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید می کند.برای ایجاد اعداد تصادفی خارج از دامنه صفر و یک از فرمول زیر استفاده کنید:
=Rand()*(HadeBala-HadePaeen)+HadePaeen
که در آن بجای Hadebala بالاترین مقدار و بجای HadePaeen پایین ترین مقدار را می دهیم.
=SQRT(x)
جذر ایکس را می گیرد.


توابع مثلثاتی
=pi()
این تابع عددP را بازمی گرداند(عدد پی مساوی 3.14 است)
=DEGREES(x)
این تابع x را که برحسب رادیان است به درجه تبدیل می کند.
=RADIANS(x)
این تابع ایکس که برحسب درجه است را به رادیان تبدیل می کند.
=Average(number1;number2;...)
این تابع میانگین حسابی مقادیر را می گیرد.در این تابع number ها می توانند مقادیر یا آدرس سلول های حاوی مقادیر باشند.
=count(value1;value2;...)
این تابع مقادیر عددی (نه متن)را در محدوده ی تعیین شده شمارش می کند.در این تابع
value ها می توانند مقدار،متن یا آدرس یک سلول یا یک محدوده باشند که این تابع فقط مقدار مقادیر را(مانند 1،2و...) شمارش می کند.
=MAX(number1;number2,...)
این تابع بیشترین مقدار یا آخرین تاریخ را در محدوده ی انتخابی نشان می دهد.
=MIN(number1;number2,...)
کمترین مقدار را در محدوده انتخابی نشان می دهد.


توابع مالی برای استهلاک:
تابع محاسبه استهلاک به روش خطی(خط مستقیم)
=SLN(Cost;Salvage;Life)
که در این تابع
Cost:قیمت تمام شده
Salvage:ارزش اسقاطی و
Life:عمر مفید می باشد.
تابع محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات
=syd(Cost;Salvage;Life;Perial)
که Perial دوره ای است که استهلاک برای آن محاسبه می شود(برای مثال در سال دوم این مقدار برابر 2 می شود)
تابع محاسبه استهلاک به روش نزولی
=DDB(Cost;Salvage;Life;Perial)


مشاهده ی توابع موجود در اکسل فوق جلسه ششم
Shift+F3 با فشردن این کلید  یا مراجعه به منوی Insert و قسمتFunctionمی توانید تمامی توابع(مالی،ریاضی،آماری و...) را مشاهده کنید.

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 7)

طراحی مدل برای محاسبه استهلاک به روشهای خطی،نزولی و مجموع سنوات:

یک جدول طراحی کنید که با وارد کردن قیمت تمام شده،ارزش اسقاطی و عمر مفید استهلاک را تا 10 دوره به روشهای خطی(مستقیم)،مجموع سنوات و نزولی محاسبه کند.
نکته:برای اینکه بتوانید فرمول ها را بسط بدهید از آدرس مطلق در قسمتهای قیمت تمام شده،ارزش اسقاطی و عمر مفید و از آدرس نسبی در قسمت دوره استفاده کنید.

لینک دانود در ادامه مطلب


تذكر:فقط در محل سفيد رنگ اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

 


فرم حل مسائل استهلاك

           500,000


 

 قيمت تمام شده:

     2,000,000

ارزش اسقاطي:


عمر مفيد:

10 

روش استهلاكدوره

خطي

مجموع سنوات

نزولي

 1

150,000

272,727

400,000

 2

150,000

245,455

320,000

 3

150,000

218,182

256,000

 4

150,000

190,909

204,800

 5

150,000

163,636

163,840

 6

150,000

136,364

131,072

 7

150,000

109,091

24,288

 8

150,000

81,818

0

 9

150,000

54,545

0

 10

150,000

27,273

0

 جمع

1,500,000

1,500,000

1,500,000

            

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 8)

توضیح مختصر:
توابع بهره از توابع مالی هستند.که بوسیله ی آن ها می توان ارزش  آینده و فعلی یک سرمایه گذاری،مبلغ اقساط پرداختنی،نرخ بهره و تعداد دوره های پرداخت اقساط را بنا به نیاز محاسبه کرد.

پارامترهای بهره:
1.ارزش فعلی (اصل پول): که با نماد Pv نشان می دهند.
2.ارزش آینده(اصل و فرع):که با نماد Fv نشان می دهند.
3.نرخ بهره که با نماد Rate نشان می دهند.
4.تعداد دوره: که با نماد nper نشان می دهند.
5.مقدار دریافتها و پرداخت های مساوی در پایان هر دوره (اقساط)که با نماد Pmtنشان می دهند.

توابع بهره: (توجه:برای نمایش صحیح توابع آنها را در سلول های اکسل یا یک فایل متنی کپی کنید)

 


=Fv(Rate;Nper;Pmt)
در این تابع Fv که ارزش آینده ی یک سرمایه گذاری می باشد مجهول تابع است.به عبارت دیگر این تابع ارزش آینده یک سرمایه را وقتی که Pmt برای مدت Nper دوره با نرخ
Rate برای هر دوره سرمایه گذاری شده باشد را محاسبه می کند.
مثال:ارزش آینده یک سرمایه گذاری سالانه دو میلیون ریال با نرخ 10% به مدت 10 سال چقدر است؟
جواب:
=FV(10%;10;2000000)


=Pv(Rate;Nper;Pmt)
این تابع ارزش فعلی یک سرمایه گذاری که مقدار Pmt برای مدت Nper دوره با نرخ Rate
در هر دوره دریافت شود را محاسبه می کند.
مثال:چقدر در یک بانک با نرخ بهره ی 17.5 درصد به مدت 5 سال سرمایه گذاری کنیم تا سالانه مقدار یک میلیون ریال دریافت کنیم؟
جواب:
=PV(17.5%;5;1000000)

=Pmt(Rate;Nper;Pv)
این تابع میزان پرداخت های مساوی در پایان هر دوره (اقساط) را برای قرض گرفتن مبلغ
Pv با نرخ بهره ی Rate طی nper دوره محاسبه می نماید.
مثال:پرداخت های سالیانه یک وام دویست میلیون ریالی با نرخ 17.5% طی مدت 5 سال چقدر است؟
جواب:
=pmt(17.5%;5;200000000)

=Nper(Rate;Pmt;Pv)
این تابع تعداد دوره هایی را که  pv با اقساط pmt (ریالی،دلاری) و با نرخ بهره ی Rate
پرداخته می شود را محاسبه می کند.
مثال:
چند دوره طول می کشد تا وام بیست میلیون ریالی با نرخ بهره 20 درصدکه به اقساط یک میلیون ریالی پرداخته می شود تسویه گردد؟
جواب:
=Nper(20%;1000000;20000000)

=Rate(Nper;Pmt;Pv)
این تابع نرخ بهره را برای مبلغ pv که با اقساط Pmt (ریالی،دلاری و...) طی nperدوره پرداخته می شود را محاسبه می کند.


MiniExcel (نرم افزار مینی اکسل برای موبایل): فوق جلسه هشتم
نرم افزار مینی اکسل با فرمت جاوا(جار) برای موبایل که بوسیله ی آن می توانید عملیات جبری و یک سری عملیات دیگر را انجام دهید.در این نرم افزار توابع تعریف نشده اند.برای دانلود اینجا کلیک کنید.

جىوىا       ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 9)

استفاده از Solver :


چگونه Solver را در اکسل فعال کنیم؟
در ابتدا ممکن است این گزینه نصب نباشد.برای نصب در اکسل 2003 به منوی
Tools و Add-Ins رفته و تیک Solver Add-in را بزنید تا نصب شود و به گزینه های منوی
Tools اضافه شود.در اکسل 2007 این گزینه در منوی Data قرار دارد و برای نصب آن می بایست از دکمه Office Button(دکمه ای که در سمت چپ قسمت بالای اکسل و با آیکون آفیس وجود دارد) گزینه Excel Options را انتخاب کنید سپس در سمت راست Add-Ins
و در سمت چپ بعد از انتخاب Excel Add-ins در قسمت Manage روی  Go کلیک کرده
و در پنجره ای که باز می شود Solver Add-in را تیک دار کنید.

 


کاربرد ابزارSolver در حسابداری:
فرض کنید با بودجه ای معادل 100000 تومان قصد دارید کالاهایی را خریداری کنید که قیمت آنها را از قبل می دانید ولی دقیقا نمی دانید چه مقدار از هر کالا را خریداری کنید تا برای خرید بقیه ی کالاها با کمبود بودجه مواجه نشوید.در اینجا می توان از ابزار Solver استفاده کرد.برای مثال در سلول A1 تایپ کنید نام کالا و در محدوده ی
A2:A5 به ترتیب وارد کنید:سیب،پرتقال،موز،شیرینی .سپس در سلول  B1تایپ کنید قیمت کالا و در محدوده ی B2:B5 به ترتیب وارد کنید:1000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 در سلول C1 تایپ کنید "مقدار کالا" و در محدوده ی C2:C5 عدد 1 را وارد کنید.در سلول D1 تایپ کنید"قیمت کل" و در محدوده ی  D2:D5 حاصلضرب ستون B در C را وارد کنید.در سلول D6 حاصل جمع محدوده ی D2:D5 را محاسبه کنید.از منوی Tools گزینه ی Solver را انتخاب کنید.در پنجره ای که باز می شود در قسمت Set Target Cellآدرس سلول D6 را وارد کنید.Equal To را مقدار Value of تنظیم کنید و مقدار آن را 100000 تایپ کنید.در قسمت By Changing Cells  آدرس محدوده ی C2:C5 را وارد کنید.سپس روی دکمه ی Add کلیک کنید و در اکسل روی سلول C2 کلیک کنید و از منوی آبشاری در پنجره ی Add Constraint بزرگتر و مساوی ِ را انتخاب کرده و در کادر Constraintعدد 10 را تایپ کنید و در همان پنجره دکمه Add را زده سلول C3را کلیک کنید و همان کار قبلی را انجام دهید برای سلول های  C4 و C5 نیز هم چنین.بعد از اعمال این چهار شرط همچنانکه پنجره ی Add Constraint باز است محدوده ی C2:C5 را انتخاب کنید و از منوی آبشاریِ پنجره int را انتخاب کنید(برای گرد شدن مقدارها)و OKرا بزنید و سپس دکمه ی
Solve را بزنید تا اکسل محاسبات را انجام دهد.


استفاده ازGoal Seek
فرض کنید در امتحانات پایان ترم نمرات زیر را کسب کرده اید...14،15،16،17،18،19
 و یک امتحان دیگر باقی مانده است و قصد دارید نمره ای را از آخرین امتحان کسب کنید که معدل نمراتتان 17 بشود.در اینجا می توانید از ابزارGoal Seek استفاده کنید.برای اینکار نمرات کسب شده را در سلولهایA1 تاA6 وارد کنید و سپس در سلولA8 فرمول میانگین را به صورت زیر وارد کنید...
=AVERAGE(A1:A7)
همانطور که مشخص است سلول A7 نیز که فاقد داده است و قرار است مقدار آن با ابزار Goal Seek محاسبه شود نیز در فرمول میانگین وجود دارد.حالا از منویTools گزینه Goal Seek را انتخاب کنید تا پنجره ی آن باز شود.در قسمت Set cell باید آدرسی را وارد کنید که فرمول میانگین را در آن وارد کرده اید بنابراین سلول A8 را وارد کنید.در قسمت To value باید مقداری را که می خواهید مقدار میانگین به آن مقدار تغییر کند را وارد کنید که در اینجا میانگین مورد نظر ما 17 است که وارد می کنیم و در قسمت By Changing cell باید آدرس سلولی را وارد کنید که هنوز داده ای در آن وارد نشده است که در اینجا سلول مورد نظر سلول $A$7 است.حال OK را بزنید تا معدل در سلولA8به عدد 17 تغییر پیدا کند و در سلول A7 نیز نمره ای را می بینید که شما باید کسب کنید تا معدلتان 17 بشود.یعنی با کسب نمره 20 معدلتان 17 می شود.


نکته:این گزینه را می توانید به غیر از معدل بر روی فرمول های دیگر نیز پیاده کنید.

 


استفاده از ابزار Data validation
از این ابزار وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم به کاربر بفهمانیم که نمی تواند از یک محدوده ی از پیش تعیین شده تجاوز کند.فرض کنید در سلول A1باید توسط کاربر مقداری وارد شود که بین 100 و 200 باشد و کاربر از این محدودیت اطلاعی نداشته باشد در این هنگام می توانیم از ابزار Data validation استفاده کنیم.برای تمرین سلولA1 را انتخاب کرده و از منوی Data گزینه validation را انتخاب کنید در زبانه ی Settings در قسمت
Allow از منوی آبشاری Whole number را انتخاب کنید.سپس در قسمت Dataاز منوی آبشاری between را انتخاب کنید و مقدارMinimum و Maximum را به ترتیب100و200 بنویسید.به زبانه ی Input Message رفته و در صورت تمایل قسمت TitleوInput Message را پر کنید.این قسمت زمانی نمایش داده می شود که کاربر این سلول را انتخاب می کند. در زبانه ی Error Alert در کادرTitle تایپ کنید"هشدار" و در کادر Error messeage
تایپ کنید"فقط مقادیر بین 100 تا 200 پذرفته می شوند"در قسمت  Style سه نوع سبک وجود دارد با انتخاب سبک Stop اگر داده ی کاربر بالاتر از 200 یا پایین تر از 100 بود پنجره ی هشدار باز می شود و از ورود داده ی اشتباه جلوگیری می کند و کاربر به هیچ وجه نمی تواند داده اشتباه وارد کند .با انتخاب سبک Warningبه کاربر هشدار داده و به کاربر اجازه می دهد تا مقدار خارج از محدوده را با انتخاب گزینه Yesدر سلول وارد کند.
با انتخاب سبک Information به کاربر اطلاع می دهد که چه محدودیتی برای این سلول برقرار است.سپس به کاربر اجازه می دهد که با انتخاب گزینه OK مقدار خارج از محدوده را وارد کند.


نکته : برای پاک کردن سلول از این محدودیت ها پس از انتخاب سلول از منوی Edit گزینه Clear | All را انتخاب کنید.

کاربرد ابزار Scenario در حسابداری:
فرض کنید خلاصه اطلاعات چندین شرکت را در اختیار دارید و می خواهید آن را به آسانی مشاهده کنید برای اینکار می توانید از ابزار سناریو استفاده کنید.برای مثال در سلولA1 تایپ کنید نام شرکت .در سلول A2 تایپ کنید در آمد.در سلولA3 تایپ کنید هزینه.درسلول A4 تایپ کنید سود یا زیان سپس در سلول B4 اختلاف سلول B2 وB3 را با استفاده از فرمول =B2-B3 محاسبه کنید.از منوی Tools گزینه ی Scenariosرا انتخاب کنید.در پنجره ای که باز می شود روی Add کلیک کنید سپس در کادر اول (کادر نام سناریو)تایپ کنید شرکت تضامنی احمد و شرکا و در قسمت Changing cells محدوده ی B1:B3 را وارد کنید و OK را بزنید.در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی احمد و شرکا
1000000
1500000
سپس روی  Add کلیک کنید و در کادر نام سناریو وارد کنید شرکت تضامنی حسنی و حسینی و  OK را بزنید و در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی حسنی و حسینی
2000000
1750000
و روی Add کلیک کنید و در کادر نام سناریو وارد کنید شرکت تضامنی الف و ب و روی
OK کلیک کنید و در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی الف و ب
3000000
2850000
و روی OK کلیک کنید.اکنون می توانید با انتخاب نام شرکت و کلیک روی دکمه ی
Show اطلاعات شرکت را در یک قسمت ثابت از اکسل مشاهده کنید.برای اینکه بتوانید از سناریو در شیت های دیگر استفاده کنید از دکمه ی Merge استفاده کنید.


استفاده از ابزار Advance Filter
ابتدا در سلول A1 تایپ کنید"اسامی"سپس در سلول A2 تا A21اسم علی را 5 بار در 5 سلول،اسم حسین را 5 بار در 5 سلول دیگر،اسم محمد را 5 بار در 5 سلول دیگر و اسم رضا را 5 بار در 5 سلول باقیمانده تایپ کنید.حالا از منوی Data در قسمت Filterگزینه ی
Advanced Filter را انتخاب کنید در قسمت List rang آدرس سلول A1:A21 را وارد کنید سپس در پایین پنجره Unique records only را تیک بزنید و  OKرا بزنید.همانگونه که مشاهده می کنید اسامی تکراری جمع شده و فقط یک نمونه از آنها نمایش داده می شود.برای برگشتن به حالت قبل از منوی  Data و قسمت Filter گزینه ی Show All را انتخاب کنید.


استفاده از Advanced Filter برای فیلتر پیشرفته:
مانند تصویر زیر یک جدول با اطلاعات مشابه بسازید...( آدرس سلول ها نیز مشابه باشد)
برای مشاهده ی تصویر جدول کلیک کنید
یا می توانید جدول با اطلاعات بالا را از اینجا دانلود کنید

بعد از آن محدوده ی A4:D4 را کپی کنید و در محدوده ی A1:D1 بچسبانید.اکنون دو سطر عنوان دارید یکی در سطر اول و دیگری در سطر چهارم.درسلول C2 شرط فیلتر را برای حقوق ماهانه اعمال می کنیم برای مثال در سلول C2 تایپ کنید
>460000
یعنی بیشتر از 460000.سپس در سلول D2 تایپ کنید اصفهان .اکنون محدوده ی داده ها را که محدوده ی A4:D21 می باشد انتخاب کنید و کلید Crtl+F3 را بزنید در قسمت
Names in workbook تایپ کنید Information و در قسمت Refers to محدوده ی داده ها را انتخاب کنید که چون قبلا انتخاب کرده اید اتوماتیک وار این قسمت تکمیل شده است.اکنون OK را بزنید.تا حالا بر روی محدوده ی داده ها اسم گذاری کرده اید.اکنون می بایست بر روی محدوده ی شرط نیز اسم گذاری کنید.محدوده ی A1:D2را انتخاب کرده کلید Ctrl+F3 را بزنید.در کادر نام تایپ کنید Terms و OK را بزنید.اکنون از منوی Data
قسمت Filter گزینه ی Advanced Filter را انتخاب کنید.تا پنجره ی مربوطه باز شود در قسمت List range کلید F3 را بزنید و از پنجره ی Paste Name نامInformationرا انتخاب کرده وOK را بزنید.توجه داشته باشید در قسمت List range فقط نامInformationوجود داشته باشد و نه آدرس سلول.به قسمت Criteria range رفته سپس کلیدF3را زده
Terms را انتخاب کرده وOK را بزنید.در پایین پنجره ی Advanced Filter گزینه
Unique records only را تیک بزنید یا نزنید(فرقی نمی کند) وOK را فشار دهید.خواهید دید که در جدول داده ها فقط افرادی که ساکن اصفهان هستند و حقوق ماهانه ی آنها بیشتر از 460000 است نمایش داده می شود.برای برگشتن به حالت عادی از منوی
 Data قسمت Filter گزینه ی Show All را انتخاب کنید.می توانید با استفاده از کادر
Copy to در پنجره ی Advanced Filter اطلاعات فیلتر شده را در جایی دیگر کپی کنید.برای فعال شدن این کادر Action را روی Copy to another locationتنظیم کنید.


ضبط یک Macro و اجرای آن:
ابتدا از منوی Tools و قسمت Macro گزینه Record New Macro را انتخاب کنید تا پنجره
Record Macro باز شود در کادر  Macro name نامی را برای ماکرو تایپ کنید.مثلا تایپ کنید  MyMacro سپس هنگامی که نشانگر ماوس را داخل کادر کوچک Shortcut key
قرار داده اید کلید ترکیبی Shift+L را فشاردهید و Store macro in را روی This Workbook
تنظیم کنید و OK را بزنید.اکنون در محدوده ی A1:A5 ارقامی را وارد کنید و با استفاده از فرمول در سلول A6 جمع ارقام را محاسبه کنید.سپس از منوی Tools قسمت Macro
گزینه ی Stop Recording را بزنید.به شیت 2 رفته کلید Alt+F8 را فشار دهید تا پنجره ی ماکروها باز شود ماکرویی که ضبط کرده اید را انتخاب کنید و دکمه  Runرا در پنجره ی
Macro بزنید.یا به شیت 3 رفته کلید Crtl+Shift+Lرا بزنید.
نکته:این ماکرو آدرس مطلق را ضبط و اجرا کرد برای اینکه بتوان از ماکرو در سلولها(آدرس های) دیگر استفاده کرد باید قبل از ورود داده ها مرجع نسبی را در کادر کوچکی که پس از زدن گزینه ضبط ماکرو باز می شود فعال کنیم.

ساخت ماکرو و اجرای آن:
برای مثال ما قصد داریم ماکرویی بسازیم که با اجرای آن سلول  A1 با فونتی به سایز 20 نشان داده شود برای اینکار از منوی Toolsبه Macro رفته و گزینه ی Macrosرا انتخاب کنید(یا کلیدAlt+F8 را بزنید).در کادر Macro name تایپ کنید MyMacro2و سپس در سمت راست پنجره ی ماکرو دکمه Create را بزنید.به برنامه Visual Basicمایکروسافت هدایت می شوید.در پنجره ی Book1 دو خط به صورت زیر وجود دارد...
Sub MyMacro2()

End Sub
شما باید دستورات لازم را بین این دو خط بنویسید.برای مثالی که ذکر شد باید بین این دو خط دستور زیر را تایپ کنید...
Cells(1, 1).Font.Size=20
توجه داشته باشید در داخل پرانتز عدد 1 اول نشان دهنده ی سطر اول و عدد 1 دوم نشان دهنده ی ستون اول است که مختصات سلول A1 را می رساند.اکنون برنامه
Visual Basic را بازدن کلید Alt+Q (یا به صورت معمول)ببندید تا به اکسل برگردید.از منوی
Tools به Macro رفته و گزینه Macros را انتخاب کنید(یا کلید ترکیبیAlt+F8 را بزنید)در پنجره ی ماکرو MyMacro2 را انتخاب و دکمه Run را در آن پنجره بزنید.همانطور که مشاهده می کنید در شیتی که هستید سلول A1 به سایز 20 تغییر می کند.
یا با دستور زیر می توانیم داده های سلول A1 را با فونت بولد(پر رنگ) نشان دهیم...
Cells(1, 1).Font.Bold = True
یا با دستور زیر می توانیم سلولA1 را با فونت 20 و به صورت بولد(پر رنگ) نشان دهیم.
Cells(1, 1).Font.Size = 20
Cells(1, 1).Font.Bold = True
یا با دستور زیر می توانیم در سلولA1 کلمه Excel را به صورت پر رنگ و با سایز 20 وارد کنیم...
Cells(1, 1).Value = "Excel"
Cells(1, 1).Font.Size = 20
Cells(1, 1).Font.Bold = True
نکته : همانند سطر اول ، داده های متنی(مانند Excel را داخل کوتیشن می گذاریم ولی برای داده های عددی کوتیشن لازم نیست)
دستور زیر محدوده ی A1:B10 را به فونتی با سایز 18 تغییرمی دهد...
Range("A1:B10").Font.Size = 18
دستور زیر کلمه Excel2003 را در محدوده ی A1:A10 از شیت یک وارد می کند...
Sheets("SHEET1").Range("A1:A10").Value = "Excel2003"

موضوع مطلب : اکسل 2003 ,


برچست ها : ,,,