ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالی
راهنایی و مشاوره برای استانداردهای حسابرسی که در تاریخ 15 دسامبر 2006 و بعد از آن تأثیر دارند.
این متن دومین مقاله ای است که در مورد شرایط لازم برای مشاوره جدید از بخش

به ادامه مطلب برويد..........


برچست ها : ,,