سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!غذای دانشجویی درخوابگاه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

این پست فقط برای اینه که یه کم بخندیم

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!


امنیت کامل ومطمن

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!


                                   تبلیغات جدید وآسان

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

                    تبلیغ جدید باکفش های ارزان وقدیمی مبارکه 

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

 

کار از محکم کاری که عیب نمیکنه!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!


 

اینا همراه همیشگی یه دانشجو توی خوابگاست …

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!


سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

                  وقتی دل تنگ بشه کسی تحویلش نگیره

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

این که گفتی به انگلیسی چی میشه؟!!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

وقتی کوچه از وسط شعبه رد بشه!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

                        وقتی ازکسی بدون هماهنگی مصاحبه کنند

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

ینی ترجمه ت تو حلقم

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

انقد نتونست عصبانیتش رو کنترل کنه که به این وضع دچار شد!

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

نوش جان :)


برچست ها :